Godkjent lærebedrift

Vi satser på lærlinger!

Bergen Tømrer og Snekkerservice er en godkjent opplæringsbedrift. Vi har til enhver tid minst én tømrerlærling i firmaet, og satser på god opplæring og oppfølging av våre lærlinger.

Lærlinger er en viktig del av bransjens fremtid

Videreføring av kunnskap

For at en bransje skal ha en fremtid, må bransjekunnskapen videreformidles til unge og fremtidige tømrere. Å være lærling i en bedrift gir lærlingen muligheten til å lære om faget, samtidig som han/hun har lærlinglønn. En lærling kan også søke Statens Lånekasse om lån og/eller stipend under opplæringen.

Læretid

Hvor lang læretid man har, avhenger litt av hvilken bakgrunn man har.

Dersom man har gått VG1 og VG2 bygg og anlegg har man vanligvis 2,5 år i lære. Dersom man har yrkesfag, men ikke bygg og anlegg, er det ofte snakk om en utvidet læretid på rundt 3-4 år.

Etter endt læretid og bestått fagprøve er det mange lærlinger som ønsker å fortsette i samme firma.

Oppfølging

Det kan være tøft for en ung og uerfaren skoleelev å bli «kastet inn» i arbeidslivet. Derfor er det viktig at lærlinger får god oppfølging, og at man har samtaler underveis hvor man tar opp eventuelle utfordringer. Jevnlige samtaler med arbeidsgiver må til, og lærlingen har krav på grundig opplæring i faget.

Se Byggmesterforbundets Servicekontor sine nettsider.