Tilstandsanalyse

Tilstandsanalyse er en verdifull vurdering som kan brukes på flere forskjellige måter. En tilstandsanalyse kan fortelle huseier hva som bør utbedres, hvordan det bør utbedres og i hvilken rekkefølge det anbefales utbedret. I tillegg kan en slik analyse brukes som et vedlegg i søknad om støtte, for eksempel til Kulturminnefondet.


Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige
byggverk – EN16096.

Vi utfører tilstandsanalyse på eldre bygninger og fredede bygninger.
En tilstandsanalyse er et nyttig verktøy som kan brukes i forbindelse med restaurering, søknader til diverse fond, og for å få et estimat over kostnader knyttet til restaureringsarbeid. En tilstandsanalyse inneholder en grundig gjennomgang av bygget og eventuelle skader/slitasje på bygget, og definerer tilstandsgrad på skader, samt konsekvensgrad skadene vil ha over tid. I tillegg vil det utarbeides en komplett fotodokumentasjon.

Ta kontakt på lene@bts.one eller på 98307377 dersom du har spørsmål angående tilstandsanalyse.