Vi bruker Boligmappa!

Papirene i orden

Boligmappa er boligens servicehefte.

Boligmappa samler data og dokumentasjon om alle bygg og boliger i Norge på ett sted. Informasjonen er tilgjengelig for eiere av bygget – når og hvor man trenger det.

I dag er det opprettet boligmapper på over 1,5 millioner hus, hytter og leiligheter, i tillegg til næringsbygg, kommunale bygg, slott og storting. Alt som har et gårds- og bruksnummer har en boligmappe.

Hvordan fungerer det?

Etter utført arbeid, legger vi inn dokumentasjon direkte i Boligmappa. Eksempler på dokumentasjon kan være FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift- og vedlikehold), bilder av jobben (både før og etter utførelse), faktura, kontrakt på utført arbeid, monteringsanvisning eller andre relevante dokumenter.

Hvorfor er det viktig?

Les hvorfor ny avhendingslov av 1. januar 2022 er relevant for alle i boligmarkedet og hva den innebærer for deg

Hva gjør jeg som huseier?

Se: Boligmappa.no og logg inn med BANK-ID for å få tilgang til din boligmappe.