Gamle bygningsdeler

Ønsker du å kjøpe noe? Send mail til lene@bts.one.

Bilder/info kommer.